מה זה אכיפה

משמעות המילה "אכיפה" ומה הגדרתה היחסי   היה בחרת בחבילה או תוכנית שהיא כוללת אכיפה אז זה אומר שבמידה ומתבצעת עבירה על רכבך כגון, התראת מתח נמוך גרירה לא חוקית התנעה לא חוקית גניבת הרכב וכו' מרגע זה המוקד יוצר איתך קשר טלפוני כדי לברר את נסיבות ההתראות. היה ולא ענית לטלפון, המוקד מזניק סייר למקום הרכב ענית ואתה מתאר שהרכב נעלם / או לא ענית והרכב בתנועה שלא כדין רק אז המוקד מזניק סייר + משטרה ומכווינה אותם אחר הרכב אין מענה בעלים והיה והמוקד מזהה על המסכים ...
More