משווקים / מתקינים

דרושים מקרב מתנדבי יחידת בראל והשפה בלשון זכר מטעמי נוחות והיא מכוונת לזכר ונקבה. דרושים סיירים מכל הארץ מפיצים לשיווק מתקינים מורשים מכל הארץ מתכנתי מערכות איתור וניתור למענה טלפוני פתרונות ושירות עדיין לא מתנדב >>> הגשת מועמדות: אנא, פנו בכתב בציון כישורכם והמלצות דוא"ל: barel.4u.il@gmail.com פקס: 08-9553553
More