תקנון

 

 •  לציין תחילה – בראל הינה ארגון רשום כעמותה המפעיל מתנדבים להצלת חיים, ולא עסק עצמאי או חברה בע"מ או כל פאן עסקי אחר.
 •  תוכנית שירותים / אכיפה מיועדת למתנדבי בראל ולבני משפחתם ומקורבם.
 •  במקרה של אי הצלחת מניעת גניבה בראל אינה אחראית במישרין או עקיפין לכל נזק בעבר הווה עתיד הנובע מכך.
 •  אכיפה בתוספת תשלום הינה כדי לתגמל הפרש הוצאות מוקד / אחר / דלק לאוכפים כדי להגדיל סיכוי מציאת אוכף זמין באותה העת.
 •  במקרה אירוע אמת גניבה / שבל"ר, בראל תבדוק מיידית אם קיים סייר זמין בקרבת האירוע.
 •  כמו כן, בהתראת אמת בראל תפנה מייד את תשומת לבה של משטרת ישראל ותכוון אותה אל הרכב המשובל"ר
 •  בראל, מהווה פלטפורמה לשירות מותנה על פי יכולת וזמינות רגעית ותלויה במתנדבים.
 •  בראל אינה מחויבת להצלחה בתפיסה או ליציאת סייר.
 •  בראל לא תקיים מרדפים או חסימות ואו כל פעולה מנוגדת לחוק ואשר תסכן את הסייר.
 •  בראל רשאית להפסיק את מתן השירות בכל רגע נתון בלא הודעה מוקדמת ולא שתצטרך לתת דין וחשבון על כך.
 •  במידה והופסקו השירותים מכל סיבה שבעולם בראל תבחר מהו החשבון הנכון בין אם לחייב ואו לזכות המנוי.
 •  מנוי אשר רכבו יתריע באופן חריג, והבעלים עודכן על כך. והמנוי לא תיקן הלקוי, הוא עלול להינתק מהשירות ולשאת בהוצאות.
 •  המוצר לפני מסירתו למנוי, הופעל ונבדק ונמצא תקין! כאמור לשם הקמתו במערכת. רק לאחר יימסר למנוי.
 •  אחריות למוצר שנה ע"י היבואן במידה ובוצע ההתקנה ע"י מתקין מורשה.
 •  בהתקנה עצמית – לא תחול כל אחריות על המוצר.
 •  התקנה ע"י מתקין מורשה, חלה אחריות יצרן – ובכל מקרה אינה מחייבת את בראל בשום צורה ועניין.
 •  אי תשלום מפרט כל שהוא בעסקה ולאחר התראות סבירות למנוי או עד 14 ימים ממועדו, מהווה אסמכתא מוסכמת בין הצדדים וכי לבראל תעמוד הזכות לנתק את ניהול הצי שברשותך גם אם קיימים שם מנויים נוספים מטעמך וזהו תנאי לשירות נשוא תשלומים.
 •  כל מנוי שברצונו לפעול כאוכף, "בתשלום"
 •  חייב להירשם למצבת האוכפים וכן חייבים בהדרכה והסמכה על פי חוקי מדינת ישראל ותקנות בראל בנדון.
 •  בראל מעניקה שירותים חיצוניים באכיפה ומנצלת הזדמנות זו גם לטובת הקהילה המתנדבת וגם כהכנסה לעמותת בראל.
 •  חשוב, הדרכות בתחום יפורסמו ובהתאם כל מוני או לא הפועל כאוכף מחויב בהדרכה.
 •  הבהרה משפטית, כאמור – בראל אינה אחראית במישרין ואו בעקיפין לכל נזק לצד המנוי ואו לצד שלישי וכן הלאה. פועל זה לא הופכת את בראל מייעודה העיקרי "הצלת חיים" למן יחידה מתחרה בחברות העוסקות בדבר. בראל חבריה ומתנדביה, פשוט נמאס מגניבת רכבם איתם מתנדבים כשהוא עמוס בציוד הצלה וכו'. ג'יפאים בעיקר אשר אין עליהם או לרכבם מענה בעת המקרה ואלה באים לסייע לשמור על רכוש האחר ורכושנו כאשר המציל חיים בהם וברכושם ככל שיתאפשר כך נגן על רכושנו.
 •  חשוב 2, עם פועל זה מערכות איכון אכיפה להגנה על רכושנו ורכוש והוא רכוש מציל חיים! פועל זה מהווה פלטפורמה עיקרית תחת מטרייה שכולה בחובה מצילה חיים ואו משמרת רכוש מציל חיים. לדוגמא, רכב או מחסן שבוא מצוי רכוש אישי חלקו או רובו משמש כ- מציל חיים וכנקודתיות – מחסן, בראל תאכוף / תשמור עליו ולבראל ציוד מתאים ומהימן במגבלותיו לכדי גם ע"י מנעול עם מע' GPS והתראות כדי לתת מענה. כמו כן, לכלי תחבורה.
 •  תקנון יערך מעת לעת בהתאם ללא הודעה מוקדמת לשיפור השירות הבטיחות תוך היצמדות לתקנות ולחוקי מדינת ישראל.
Print Friendly, PDF & Email